Generalforsamling

Program 2021

ORDINÆR GENERALFORSAMLING #BEMÆRK#

3F- Huset, onsdag d. 12 maj 2021 kl. 09.30


Dagsorden ifølge lovene.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal

være formanden i hænde senest d. 5 maj 2021.


Klubben giver kaffe og rundstykker –

derfor tilmelding senest d. 5 maj 2021

til Knud på tlf. 29 40 30 41.