December 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

 Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 15 december 2021

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Henny Hansen, Edith Nielsen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.

Afbud:  


1. Godkendelse af dagsorden.


- Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

- Protokol fra 10 november 2021 blev godkendt.


2a

Opfølgning af protokol

- Paragraf 3 i vores vedtægter skal ændres på generalforsamlingen, Knud laver et oplæg, og det kommer på som indkomne forslag.

Der er ca. 15 der mangler at betale kontingent for 2021, vi sender nyt girokort ud til alle, der er mange vi ikke har set i år på grund af Coronaen.  

 

3. Regnskab

Vi er tæt på afslutningen på regnskabsafslutningen, årsregnskabet sendes ud til bestyrelsen i starten af det nye år.


4. Meddelelser & orientering

Knud har fået referat fra det seneste møde i Vojens, ikke noget at berette om, næste konference i Vojens er 7 november 2022.


5. Aktiviteter

Julefrokosten gik rigtigt godt, adventshyggen var også god, dejlige lagkager.

 

Generalforsamlingen:

På valg er:

A:   Per (genvalg)

B:   Preben V.J. (Genvalg)

C:   Henny (ikke Genvalg)

D:   Preben L.C. (Genvalg)

E:   Suppleant vakant

F:   Suppleant vakant

G:  Revisor Margit Nissen

H:  Revisor supp. Hans Aage Kjeldsen

 

Dirigent Preben V.J.

Knud køber ind til morgenmad.

 

Program for 2022

-      Onsdag d. 19 januar : Generalforsamling

-      Onsdag d. 16 februar: Foredrag med Anders Brandt DR vejret (OK)

-      Onsdag d. 20 april    : Musikeftermiddag med Karl Sandhøj, 2*45 minutter (OK)

-      Søndag d. 29 maj     : Ferie i Polen til d. 2 juni (OK)

-      Onsdag d. 8 juni       : Udflugt, Per afventer tilbud fra GF Turistfart

-      Onsdag d. 14 september: Grilleftermiddag.

-      Onsdag d. 23 november: Julefrokost

-      Onsdag d. 7 december: Adventshygge.

-      Lottospil første onsdag i måneden

-      Bestyrelsesmøder anden onsdag i måneden.

 

6. Eventuelt.

Vi får måske problemer med at afholde lottospil i januar, vi afventer.

Preben afleverer seddel i Brugsen med vore lottodatoer, vi forsøger på at lave sidegevinster om, man kan tit få chokolade til billige penge, og så kan vi give sidegevinster til begge sider.

Knud køber vin til Egon B.

 

7. Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 12 januar kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 


 

Referent: Per Lund

1. januar 2022