Generalforsamling 2021

Protokol

 

3F Als Efterlønsklub Generalforsamling

d. 22 september 2021

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Protokol
 3. Beretning ved formanden
 4. Regnskab ved kasseren
 5. Indkomne forslag
 6. Valg
 7. Formand Knud Jørgensen
 8. Medlem Karen Marie Damsø Jensen
 9. Medlem Edith J. Nielsen
 10. 1 Best. suppl. Vacant
 11. 2 Best. suppl. Vacant
 12. Revisor Ole Nielsen (Margit Nissen)
 13. Revisor suppl. Hans Aage Kjeldsen
 14. Eventuelt

 

Deltagerne startede med kaffe og rundstykker.

Formanden bød velkommen til 34 medlemmer, dejligt at se et par nye ansigter. Herefter blev sangen, Når jeg ser et rødt flag smælde sunget.

Efter sangen rejste forsamlingen sig for at mindes dem der var døde i løbet at det seneste år.

 

1. Valg af dirigent

Preben V. Jensen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indvarslet, herefter læste han dagsordenen op, den blev godkendt.

 

2. Protokol

Per læste protokollen fra generalforsamlingen 2020 op, den blev godkendt

 

3. Beretning ved formanden                

Beretning ved formanden : Generalforsamlingen 22. september 2022.

 

Endelig blev Coronasituationen sådan, at vi nu kan afholde vores generalforsamling med 8 måneders forsinkelse. Det har undervejs været lidt af et mareridt, og ventetiden frem mod denne dag har været lang og sej. Vi har savnet vores medlemmer, og i bestyrelsen håber vi, at I også har savnet os.

 

Det der står tydeligst i erindringen, når man ser tilbage på Året 2020, er jo unægteligt CORONAEPEDEMIEN. Der er sagt og skrevet meget, om netop denne, så det vil jeg ikke trætte nogen med, men blot konstatere, at epidemien  havde meget stor, og afgørende indflydelse for os her i efterlønsklubben, og på, hvad vi kunne, og måtte i løbet af hele året 2020. Også 2021 er først blevet normaliseret her, da de sidste restriktioner blev ophævet pr. 1. september

 

Året 2020 startede med, at vi afholdt tre lottospil i januar, februar, og marts, og af vore øvrige planlagte arrangementer afholdt vi som planlagt vores generalforsamling onsdag den 22. januar 2020, og for dem der har svært ved at huske så langt tilbage, og hvad der skete, har man jo netop fået det frisket op, ved oplæsning af protokollen.

 

Vores foredrag onsdag den 19. februar med Charlotte Schultz fra Faglige Seniorer, hvor hun fortalte om Seniorhåndbogen og Fremtidstestamente, var godt og lærerigt, og Charlotte gjorde rigtig meget ud af specielt Fremtidstestamentet, og også nødvendigheden af at man tager dette emne alvorligt, og at vi hver især får gjort de tiltag der er nødvendige. Folk kunne ved at aflevere mailadresse til Charlotte få tilsendt materiale, og det er blevet gjort. Et godt møde.

 

På grund af dronning Margrethes 80 - års fødselsdag, var vores borgmester forhindret i at påtage sig det programsatte møde onsdag den 15. april, men vi modtog afbuddet fra Erik, i rigtig god tid, og kontaktede Sydtrafik, der velvilligt indvilgede i at fremrykke mødet med dem fra 21. oktober til netop den 15. april. Tusind tak til Sydtrafik for velvilligheden. Skæbnen magede det imidlertid sådan, at i slutningen af marts udviklede Coronasituationen sig kraftigt i negativ retning, og det medførte at antallet af forsamlede højest måtte være    personer. Derfor var en aflysning af mødet, med Sydtrafik eneste mulighed, og fra dette tidspunkt kender vi jo alle, hvordan året 2020 kom til at forløbe. STORT SET ALT BLEV AFLYST PÅ GRUND AF DET MEGET LAVE TILLADTE ANTAL FORSAMLEDE PERSONER.

Derfor er vi også i bestyrelsen glade for, at kunne have Jer fra SYDTRAFIK på programmet her umiddelbart efter at selve generalforsamlingen er slut. I har lovet, at fortælle os, om alle de rejseformer der gives i Jeres regi.

 

Eneste undtagelse fra aflysning var mødet med borgmester Erik Lauritzen onsdag den 21. oktober. Ikke fordi det var borgmesteren, men fordi det kunne rummes indenfor det, på det tidspunkt tilladte antal forsamlede personer. Her var 23 personer forsamlet. Emnet for mødet var: HVAD SKER DER I KOMMUNEN. Erik berettede, og svarede på spørgsmål efterfølgende.

 

Desuden lykkedes det, at afholde 8 bestyrelsesmøder, for hele tiden, at være ajourførte med hvad vi kunne, og måtte. Vi var selvfølgelig hele vejen i overensstemmelse med huset her, og de retningslinjer vi allesammen var underlagt.

 

Så et lille hjertesuk. Som I kan se af dagsordenen, mangler vi både en 1. suppleant, og en 2. suppleant, men punktet valg er jo længer nede på dagsordenen, så lad os se, om ikke vi er heldige. Man kan jo blive glædelig overrasket, og så er jeg parat til, at glæde mig over det.

 

Til slut vil jeg gerne takke huset, og deres ansatte for en altid velvillig hjælp i givne situationer Tak for at vi må bruge lokalerne og Jeres kaffemaskine, samt service.

Til allersidst en stor tak til bestyrelsen (og ikke mindst vedhæng). Det er en fornøjelse, at have med en bestyrelse afgøre, hvor alle er så engagerede, og det giver mig stor tro på fremtiden for vores efterlønsklub.

 

I bestyrelsen kan vi love, at vi fuldender der program, der findes for resten af 2021, og vi vil samtidig love Jer, at vi vil gøre alt, for at kunne sende et program ud til Jer kort før Jul som vi plejer , der gør, at vi kan mødes i 2022, til en masse gode arrangementer

 

Tak for ordet.

 

4. Regnskab ved kasseren

Preben gennemgik regnskabet, det viser et overskud på ca. 10000 kr. selvom vi næsten har haft lukket ned, bestyrelsen vedtog i 2020 at kontingentet for 2021 skulle være 20 kr. Vi har endnu ikke taget stilling til 2022.

Der var ingen kommentarer, regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Paul gjorde dog opmærksom på, at der var en fejl i dagsordnen, Margit Nissen blev valgt for 2 år på generalforsamlingen 2020, derfor måtte det være Ole Nielsen der var på valg i år, generalforsamlingen godkendte ændringen på dagsordenen.

 

5. Indkomne forslag

Der var ingen forslag

 

 1. Valg
 2. Formand Knud Jørgensen
 3. Medlem Karen Marie Damsø Jensen *
 4. Medlem Edith J. Nielsen
 5. 1 Best. suppl. Vakant
 6. 2 Best. suppl. Vakant
 7. Revisor Ole Nielsen
 8. Revisor suppl. Hans Aage Kjeldsen

.

 *Karen Marie var ikke til stede, men havde meddelt bestyrelsen at hun ønskede genvalg, hvilket fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet fra d. 8 september 2021. 

Bestyrelsen har fået mandat til at finde en eller to suppleanter, da det ikke lykkedes at finde nogle på generalforsamlingen.

 

6. Eventuelt

Per fortalte at vi vil forsøge at arrangere en ferietur i 2022 som skal gå til Den Polske rivera, området ligger lige ud til Østersøen i det samme område som Rügen og Usedom, bare på den polske side af Østersøen.

Turen er planlagt fra d. 29 maj til d. 2 juni 2022, prisen er 4699 kr. ved 30 deltagere, hvis der kommer flere med, vil prisen falde med et par hundrede kroner.

Knud takkede for valget, og sagde ”at nu gider vi ikke det Corona fis mere, vi planlægger ud fra at det ikke kommer til at få indflydelse på vores hverdag i 2022”, forhåbentligt er det rigtigt.

Derefter takkede han for god ro og orden.

Efter en kort drikkepause kom der to damer fra Sydtrafik og fortalte om rejsekortet og flextrafik.

 

22 september 2021

Referent Per Lund