Maj 2022

Referat fra bestyrelsesmøde

Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 11. maj 2022

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere:

Knud Jørgensen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund                                                                                                      

Afbud:  Edith Nielsen1.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

Protokol fra 13 april 2022 blev godkendt. Knud genudsender referatet fra sidste møde, det var ikke alle der har fået det.


2a. Opfølgning af protokol

Der er stadig et problem med at udskrive vedtægterne fra hjemmesiden, PC ser på det, og udbedrer det, så det er optimalt

Brevet til nye pensionister har Knud ændret, nu har Marita og Jette godkendt det, det bliver fremover udsendt til nye pensionister.

Gevinst nr. 31 fra lottospillet d. 2 marts er ikke afhentet endnu, ved afhentning udbetales penge. Vi kan ikke regne med at kødpakkerne fra Brugsen er det vi har bestilt, det kommer an på, hvad slagteren har i disken.

ang. mødet med Kaj Skov: Det er ikke alt det Kaj sagde vi kunne få tilskud til, der passer. Preben V. søger tilskud til vores udflugt til Horsens.

Når Kaj sender referater fra møderne i Vojens, sender Knud det videre til resten af bestyrelsen.

Arrangement med Karl Sandhøj var vellykket, desværre kun få deltagere.


3. Regnskab

Preben fremlagde regnskab for april måned. Bestyrelsen godkendte det, vi har pr. dags dato en kassebeholdning på 56046,80 kr.

Der er 68 der mangler at betale kontingent, en del er flyttet, nogle har meldt sig ud, andre ser vi aldrig, næste gang vi sender opkrævninger ud, er det kun til dem der har betalt.

Preben har langt om længe fået kort til Arbejdernes Landsbank.

   

4. Meddelelser & orientering

Ingenting

 

5. Aktiviteter

Der var desværre kun 53 deltagere til lottospil, det gik fint til trods for, at der var afbud fra 3 bestyrelsesmedlemmer.

Heldagsturen til Horsens har d.d. 33 tilmeldte.

Grilleftermiddag d. 14 september: Eva har sagt OK til at stå for indkøb. Irene og Knud vil gerne spille, de spiller de gamle evergreen fra egen sangbog. Endnu ingen tilmeldte.

Vi er enige om at droppe ferieturen næste år, tilsyneladende er der ingen interesse for at tage med på ture.

 

Program for 2022

-      Onsdag d. 8 juni: Udflugt til Horsens og Christiansfeld.

-      Onsdag d. 14 september: Grilleftermiddag.

-      Fredag d. 25 november: Julefrokost

-      Onsdag d. 7 december: Adventshygge.

-      Lottospil første onsdag i måneden

-      Bestyrelsesmøder anden onsdag i måneden.

-      Onsdag d. 24 august      kl. 09.00

-      Onsdag d.   ? september kl. 09.00

-      Onsdag d. 12 oktober     kl. 09.00

-      Onsdag d. 09 november  kl. 09.00

-      Onsdag d. 14 december  kl. 09.00

 

6. Eventuelt.

 

7. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 24 august kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 Referent: Per Lund

27.May 2022