Marts 2022

Referat fra bestyrelsesmøde

Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 9 marts 2022

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Preben V. Jensen, Per Lund.

Afbud:


1. Godkendelse af dagsorden.

 - Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

- Protokol fra 9 februar 2022 blev godkendt.


2a. Opfølgning af protokol

- Protokol fra generalforsamlingen OK på hjemmesiden. Nu er der et problem med at udskrive vedtægterne fra hjemmesiden, PC ser på det.

- Brevet til nye pensionister har Knud ændret, nu har Marita og Jette godkendt, i det første udkast kunne man misforstå ordlyden, det så ud til at man røg helt ud af 3F, og ikke kun efterlønsklubben.

- Knud har snapseflasker til overs fra vores julefrokost, dem kan vi måske bruge til endagsudflugten

- Der er to bestyrelse møder der ingen dato er på, juni og september, da de falder sammen med arrangementer, vi tager stilling til om vi har brug for møderne senere.

 

3. Regnskab

-      Preben fremlagde regnskab for februar måned, bestyrelsen godkendte det,

-      Vi blev enige om, at kørepengene til vore møder og arrangementer bliver udbetalt en gang om året, i december.


4. Meddelelser & orientering

-      Ang. betaling til landsklubben, ved vi ikke endnu hvordan det hænger sammen, Preben V. og Marita arbejder med sagen.

-      Knud har svært ved at finde hoved og hale i de møder han er til i Vojens og de møder Per til i Aabenraa. Vi har inviteret Kaj Skov til vores næste møde d. 13 april kl. 10.00, for at fortælle om forskellen på de to organisationer, og forskellen på landsklubben og Faglige Seniorer.

-      Knud – Edith- Preben V. og Per kører til repræsentantskabsmøde i Faglige Seniorer i Haderslev d, 28 marts.


5. Aktiviteter

-       Anders Brandt foredraget var meget vellykket, alle har rost det.

-       Ved lottospillet d. 2 marts som var godt besøgt med 62 lottospillere, gik alt galt, den trådløse mikrofon var løbet tør for strøm, derved blev vi forsinket et helt kvarter, da Knud og Ejler kom i brugsen for at hente gevinster, var der ikke noget klar til os, brugsen havde overset vores seddel med de nye datoer på. Vi skrev tilgodesedler til dem der havde vundet, de får deres gevinster til næste lottospil, Preben V. gør slagteren opmærksom på at vi skal have dobbelt portion til lottospillet d. 6 april.

-       Vi har fået en elektronisk lottomaskine til billige penge, som fungerede rigtigt godt.

-       Næste arrangement er musik eftermiddag onsdag d. 20 april, der er på nuværende tidspunkt 13 tilmeldte.

-       Ferieturen til Polen er aflyst, desværre kun 20 tilmeldte.

-       Vi har fået arrangeret en udflugt til Industrimuseet i Horsens, med stop på Genforeningsmuseet ved den gamle grænse ved Christiansfeld, aftensmaden er på Den Gamle Grænsekro overfor museet.

 

Program for 2022

-      Onsdag d. 19 januar : Generalforsamling

-      Onsdag d. 16 februar: Foredrag med Anders Brandt DR vejret (OK)

-      Onsdag d. 20 april    : Musikeftermiddag med Karl Sandhøj, 2*45 minutter (OK)

-      Onsdag d. 8 juni       : Udflugt til Horsens og Christiansfeld.

-      Onsdag d. 14 september: Grilleftermiddag.

-      Fredag d. 25 november: Julefrokost

-      Onsdag d. 7 december: Adventshygge.

-      Lottospil første onsdag i måneden

-      Bestyrelsesmøder anden onsdag i måneden.

-      Onsdag d. 09 marts       kl. 09.00

-      Onsdag d. 13 april         kl. 09.00

-      Onsdag d. 11 maj          kl. 09.00

-      Onsdag d.   ? juni          kl. 09.00

-      Onsdag d. 24 august      kl. 09.00

-      Onsdag d.   ? september kl. 09.00

-      Onsdag d. 12 oktober     kl. 09.00

-      Onsdag d. 09 november  kl. 09.00

-      Onsdag d. 14 december  kl. 09.00

 

6. Eventuelt.

 

7. Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 13 april 2022 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent: Per Lund

1.marts 2022