Referat november 2020

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 18 november 2020

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

Deltagere: Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Henny Hansen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.

Afbud:  

På grund af ombygning i Huset er mødet flyttet fra d. 11 november 2020.Referat:

1 Godkendelse af dagsorden.

 

- Dagsorden godkendt

 

2 Protokol.

- Protokol fra 14 oktober 2020 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol

Mødet med Sønderborgs borgmester gik rimeligt. Borgmesteren var rigtig god, men et par andre ting gik i vasken. Pastor Gjesing fra Gram dukkede pludselig op og sagde at han havde en aftale om et foredrag, men efter at Knud 4 gange sidste år havde forsøgt at få en aftale med ham, uden at få et svar, valgte vi at meddele ham at vi ikke ønskede at han kom til Guderup, men det havde han åbenbart glemt at slette i hans kalender, man tilbød ham kørepenge for en forgæves tur, det ønskede han ikke, så han var nok klar over at han havde klokket i det.

Under oprydningen blev vi pludselig bedt om at forlade huset, Kim sagde at Knud ikke kunne sætte alarmen til, fordi han ikke var logget ind, man har åbenbart ændret på alarmsystemet, uden at give Knud besked, så Henny var meget utilfreds med, at hun ikke måtte gøre færdigt, Kim undskyldte til Knud dagen efter. Knud får en oplæring i alarmsystemet.


3 Regnskab

Der er ikke noget regnskab, kontoen i AL er 65200 kr.

Preben mangler programmer til regnskab og medlems kartotek.

 

4 Meddelelser & orientering

Førstehjælpskursus fra Faglige Seniorer kan arrangeres lokalt når vi får mulighed for det.

 

5 Aktiviteter

Som nævnt tidligere gik selve foredraget med borgmesteren godt, der var tilmeldt 24, men kun 21 mødte op, SuperBrugsen havde pakket  wienerbrød i poser enkeltvis, og hver person fik sin pose med brød, god service af Brugsen.

- Foredraget i Vojens og mødet i Aabenraa vi skulle have deltaget i, er aflyst. Knud er Suppleant for Kaj Skov til kredsbestyrelsen.

-Vi er enige om at aflyse ferieturen 2021, vi tror ikke på at vi kan få 30 tilmeldte senest 1 marts, og vi har fået at vide fra Panter Rejser at reserveringen af værelser er bindende 40 dage før ankomst, hvis folk melder fra efter den dato, hænger vi på udgifter til værelser.

Da vi de sidste par år ikke har afholdt ferietur på grund af for få tilmeldte, tror vi ikke på det her i disse Coronatider.

Bestyrelsen mødes d. 16 december kl. 9.30 for at pakke programmer. Preben L.C. bestiller brød i Nordals Idræts Center, Preben V.J. og Per henter det.

Da vi ikke kan være sikker på hvor mange vi må være i huset til januar, har vi besluttet at flytte generalforsamlingen til d. 12 maj 2021.Vi må ikke begrænse deltagertallet til en generalforsamling, derfor flytter vi det.

På valg er: Knud – Karen Marie og Edith, alle tre ønsker genvalg. Vi har ingen suppleanter så der mangler vi to.

 

Bestyrelsesmøder i 2020:

Onsdag d. 16 dec.


6 Eventuelt.

Intet


7 Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 16 dec. 2020 kl. 9.30 hos 3F i Guderup.

 

Referent: Per Lund

18 november 2020