Referat april 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 14 april 2021

Hos formanden, Guderup

 

Deltagere:

Knud Jørgensen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.


Afbud:

Edith Nielsen, Henny Hansen,

På grund af Corona blev mødet afholdt på formandens terrasse.


Referat

1 Godkendelse af dagsorden.

 Dagsorden godkendt

 

2 Protokol.

Protokol fra 16 december 2020 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol

På grund af Corona har vi ikke holdt møde siden d. 16 december.

Vi har også måttet aflyse alle lottospil indtil nu i 2021, hvis alt går vel starter vi op igen til september.

Foredrag med Sydtrafik og Anders Brandt er aflyst, vores generalforsamling som var flyttet til d. 12 maj 2021 er også flyttet til ubestemt tid, forhåbentlig i september. Husk at sætte annonce i Ugeavisen senest 3 uger før.

Udflugten afventer vi besked om vi kan holde, det afhænger af, om vi får nogle tilmeldinger, indtil nu er der 18 tilmeldte, vi skal være mindst 40 for at det kan løbe rundt, hvis forsamlingsforbuddet ikke er hævet d. 20 maj, aflyser vi turen.

Knud har været ved afdelingen for at få en opdateret medlemsliste så vi kan kontakte de efterlønnere der overgår til folkepension, for at få dem til at melde sig ind i efterlønsklubben, man ved åbenbart ikke, at man ryger ud når man bliver folkepensionist, og selv skal melde sig ind. Sådan en liste må vi ikke få på grund af dataregisterloven.


3 Regnskab

Der er ikke noget regnskab, kontoen i AL er 56464 kr.

Preben mangler programmer til regnskab og medlems kartotek.

 

4 Meddelelser & orientering

Knud uddelte Seniorhåndbogen, han sætter nogle stykker i reolen i 3F huset. Panterrejsers inspirations møde i Holbøl er udskudt på ubestemt tid.


5 Aktiviteter

Ang. generalforsamlingen:

På valg er: Knud – Karen Marie og Edith, alle tre ønsker genvalg. Vi har ingen suppleanter så der mangler vi to.

Preben Christensen skriver aflysningerne ind på hjemmesiden og på 3F hjemmeside på Facebook.

 

Bestyrelsesmøder i 2021:


6 Eventuelt.

Intet


7 Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. ?? kl. 9.30 hos 3F i Guderup. Knud indkalder efter behov.


 

Referent: Per Lund

15. april 2021