Referat marts 2020

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 11. marts 2020

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Helga Nielsen, Henny Hansen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Per Lund.

Afbud: 


Referat:


1 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

 

2 Protokol.

Protokol fra 12. feb. 2020 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol.

- Preben har haft lidt bøvl med at få overtagelsen af vore kontoer i Arbejdernes Landsbank på plads, vi har været lidt nedprioriteret føler han, men nu er det OK, og han har fået adgang til kontoen og fået et kort udleveret.

- Preben Lund Christensen er blevet suppleant.

- Knud har 15 Seniorhåndbøger, de bliver medbragt til næste lottospil.

- Kursus i 3F Region Syddanmark d. 30 marts, programmet er meget svævende, så vi deltager nok ikke.

- Vi har kun en mundtlig accept fra borgmesterens sekretær på mødet i oktober, men det regner vi med er OK.

- Mødet med Charlotte Schultz var en god oplevelse, vi har kun hørt godt om det, vi skal nok have kikket lidt på vores indkøb af brød -smør og pålæg.

- Der er 40 tilmeldte til heldagsturen.

- Ferieturen i år er aflyst, der var 17 tilmeldte.

- Karen Marie har været til koordinationsmøde med formændene fra diverse foreninger i Guderup, Guderup Bylaug vil lave en hjemmeside hvor man kan lægge sine arrangementer ind, så kan vi forhåbentlig undgå dubletter.

- Der har været lidt bøvl med et af de gavekort Paul fik, der var ingen penge på det, SuperBrugsen vil afregne beløbet på næste lottoafregning.

- Til generalforsamlingen i 3F Als d. 27 marts har Per lavet et PowerPoint show, afdelingen stiller PC og skærm til rådighed. Knud laver et par plancher om efterlønsalderen. Der er koordineringsmøde i huset 23 marts, Knud og Per deltager.


3 Regnskab.

- Perioden 01.feb.2020 – 29.feb. 2020 viser et resultat på 786,74 kr.

 

- Beholdningen 31. jan.2019: kr. 65.087,94

- Beholdningen 29. feb.2020: kr. 65.874,68

- Kontingent bliver først registret næste måned, da Preben har fået adgang til kontoen sent, brød og pålæg fra seneste arrangement er med på næste regning fra SuperBrugsen.

 

- Bestyrelsen godkendte regnskabet.

4 Meddelelser & orientering.

-  Lottospil kører fint, vi overvejer en ny måde med sidegevinster, med på næste møde.


5 Aktiviteter.

- Der er 40 tilmeldte til heldagsturen, hvis der kommer mere end 48, kan GF Turistfart stille med en større bus.

- Ferieturen er aflyst

- Grill eftermiddag – borgmesterarrangement – julefrokost og adventsarrangement ser vi på senere.

 

Bestyrelsesmøder i 2020:

 

Onsdag d. 08 april

Onsdag d. 27 maj

Onsdag d. 16 sept.

Onsdag d. 14 okt.

Onsdag d. 11 nov.

Onsdag d. 16 dec.

 

6 Eventuelt.

- 3F Als generalforsamling afholdes på en ny måde i år, mødet foregår på Nørherredhus på en fredag, og de forskellige afdelinger af 3F Als skal præsentere sig selv, bestyrelsen skal komme med forslag til næste møde.


7 Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 8 april 2020 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent

Per Lund

12 marts 2020