Referat februar 2022

Referat fra bestyrelsesmøde

Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 9 februar  2022

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Preben V. Jensen, Per Lund.

Afbud: n


1. Godkendelse af dagsorden.

 - Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

- Protokol fra 12 januar 2022 blev godkendt.


3. Regnskab

 -Vi undrer os over, at kontingentet betalt af efterlønnere kan indeholde et ørebeløb, kontingentet bliver overført fra hovedforbundet, ingen ved hvorfra ørebeløbet stammer.

-Preben V. arbejder på at afdelingen betaler for vores kontingent til landsklubben, Marita undersøger om ikke det er hovedforbundet der skal betale.

 

4. Meddelelser & orientering

-Henny giver en hånd med til det næste lottospil.

-Knud skal til formandsmøde i Vojens d. 16 februar, kommer lidt senere til foredraget.

-Knud undersøger om vi kan få tilskud til vore arrangementer fra 3F Faglige Seniorer, vi havde en debat om forskellen på 3F Faglige Seniorer som Knud deltager i møderne i Vojens, og Faglige Seniorer Tværfaglig hvor Per deltager i møder i Aabenraa.

-Der er landsmøde i Smålandshavet d. 21 og 22 april.

-Kommunegruppen holder orienteringsmøde i Skyttehuset d. 30 marts.

-Foredrag for bestyrelsen i Vojens d. 7 november.


5. Aktiviteter

-Vi kikker på om vi skal ændre på lottospil om et par måneder, evt. højere pris, billigere præmier, der er for lidt indtjening.

Det var OK at udskyde vores lottospil i februar, det har de fleste andre foreninger også gjort.

PC har lavet nye lottomedlemskort(flotte), Preben V. har fået dem fremstillet, de er klar til næste lottospil.

Vi starter lottospil op d. 2 marts, PC lægger det op på hjemmesiden, mødetid kl. 12.30. Knud giver kontoret besked, også med datoer for vore bestyrelsesmøder.

-Marita har stoppet skrivelsen til nye pensionister, Knud tager et møde med hende når hun har tid.

-Vi skulle måske have udsat generalforsamlingen et par måneder pga. Corona situationen, det har mange andre klubber gjort, vi mener stadig at det var OK at gøre det.

-Vi havde en debat om ikke medlemmer kan deltage i vore arrangementer mod en højere pris, bestyrelsen er enige om, at det kan man ikke, det er kun ferieturen, som udelukkende er med brugerbetaling, som ikke medlemmer kan deltage i.

-Næste arrangement er foredrag med Ander Brandt, der er ca. 33 tilmeldte, PC bestiller 40 fastelavnsboller i SuperBrugsen, bestyrelsen møder kl. 13.

-Per kontakter GF Turistfart for at få pris på tur til Industrimuseet i Horsens, på hjemvejen besøg på Genforeningsmuseet i Christiansfeld, GF finder et sted hvor vi kan få aftensmad.

 

 

Program for 2022

 

-  Onsdag d. 19 januar : Generalforsamling

-  Onsdag d. 16 februar: Foredrag med Anders Brandt DR vejret (OK)

-  Onsdag d. 20 april    : Musikeftermiddag med Karl Sandhøj, 2*45 minutter (OK)

-  Søndag d. 29 maj     : Ferie i Polen til d. 2 juni (OK)

-  Onsdag d. 8 juni       : Udflugt, Per afventer tilbud fra GF Turistfart

-  Onsdag d. 14 september: Grilleftermiddag.

-  Onsdag d. 23 november: Julefrokost

-  Onsdag d. 7 december: Adventshygge.

-  Lottospil første onsdag i måneden

-  Bestyrelsesmøder anden onsdag i måneden.

-  Onsdag d. 09 marts       kl. 09.00

-  Onsdag d. 13 april         kl. 09.00

-  Onsdag d. 11 maj          kl. 09.00

-  Onsdag d.   ? juni          kl. 09.00

-  Onsdag d. 24 august      kl. 09.00

-  Onsdag d.   ? september kl. 09.00

-  Onsdag d. 12 oktober     kl. 09.00

-  Onsdag d. 09 november  kl. 09.00

-  Onsdag d. 14 december  kl. 09.00

 

6. Eventuelt.

 

7. Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 9 marts 2022 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 


Referent: Per Lund

1 februarr 2022