Referat januar 2020

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 15.01.2020

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Paul Jørgensen, Helga Nielsen, Henny Hansen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Per Lund.

Afbud: 


Dagsorden                                                              Referat


1.Godkendelse af dagsorden.

 

Dagsorden godkendt

 

2.Protokol.

 

Protokol fra 11.12.2019 blev godkendt.


2a.Opfølgning af protokol


Pauls opgaver i klubben bliver fordelt imellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer:

 

Regnskab: Preben har sagt ja til at blive kasserer, medmindre en anden melder sig til generalforsamlingen.

Konto i AL skal ændres, AL skal have referat fra seneste generalforsamling.

Kreditkort fra brugsen skal ændres.

 

Hjemmesiden: Per

 

Lottogevinster: Knud

 

Brød til arrangementer: Henny og Knud

 

Indgang til lotto og arrangementer: Preben


3.Regnskab


Perioden 01.12.2019 – 31.12.2019 viser et resultat på – 297,37 kr.

 

Beholdningen 30.11.2019: kr. 54.251,38

Beholdningen 30.11.2019: kr. 53.954,01

Året 2019 sluttede med et lille minus på 1.624,72 kr. det resultat er OK, det er blandt andet på grund af manglende tilgang af nye efterlønnere. Der er også flere der falder fra når de bliver folkepensionister og ikke bliver trukket automatisk til kontingent, man glemmer at betale ved overgangen, og er derfor faldet ud næste gang der udsendes giro kort.

 

Bestyrelsen godkendte Pauls sidste regnskabet.


4.Meddelelser & orientering


Vi får tilsendt 25 eksemplarer af Seniorhåndbogen, vi behøver ikke flere, Charlotte Schultz medbringer bøger til foredraget d. 19 februar.

Ang. lottospil. Det var en god ide at få mørbrad som præmier, de var rigtig flotte.


5.Aktiviteter


Generalforsamling d. 22 januar 2020 kl. 09.30

 

Bestyrelsen foreslår Karen Marie og Paul som dirigenter.

Paul køber brød – smør og pålæg

Henny medbringer fade til pålæg.

HUSK at suppleant går ind i bestyrelsen hvis Preben bliver valgt til Kasserer.

 

 

Vi skal bruge forslag til nye medlemmer af bestyrelsen, vi kommer til at mangle et bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.

 

6.Eventuelt


Lottospil næste år efter program, bestyrelsesmøder fastlægges efter generalforsamlingen.

 

7.Næste møde


Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12.02.2020 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent

Per Lund

16 januar 2020