Referat Februar 2020

Referat fra bestyrelsesmøde


                Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 12. feb. 2020

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Helga Nielsen, Henny Hansen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Per Lund.

Afbud: 


Dagsorden                                                              

1 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

 

2 Protokol. 

Protokol fra 15. jan. 2020 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol.

- Arbejdernes Landsbank skal bruge legitimation fra alle bestyrelsesmedlemmer, er klaret og Preben afleverer i AL. Preben ansøger om et Visa/Dankort til klubbens konto.

- Knud har talt med SuperBrugsen og alt fortsætter som før, Knud og Edith fra brugsen holder kontakt ang. ændringer.

- Knud har ekstra eksemplarer af Senior Håndbogen til foredraget, overskydende bøger bliver uddelt til lotto næste gang.

- Generalforsamlingen gik godt, ingen problemer, Godt at Edith kom i bestyrelsen, vi kunne godt have brugt en suppleant. Vi har et par muligheder hvis det bliver aktuelt, og så må vi tage skraldet til næste generalforsamling.


3 Regnskab.

- Perioden 01.jan.2020 – 22.jan. 2020 viser et resultat på 11.133,93 kr.

 

- Beholdningen 31. dec.2019: kr. 53.954,01

- Beholdningen 22. jan.2020: kr. 65.087,94

- Regnskabet er afsluttet af Paul d. 22 jan. 2020, Preben har ikke fået adgang til kontoen i AL endnu, derfor er der ikke noget regnskab efter den dato.

- Bestyrelsen blev enige om, at hvis der er flere til lotto der vinder på en gang, og vi har auktion, bliver det udbetalte beløb rundet op.

 

- Bestyrelsen godkendte Pauls sidste regnskab.


4 Meddelelser & orientering.

- Knud har været til formandsmøde i Vojens (3F seniorer Sønderjylland), det er meget tamme møder, meget forvirret, men vi bør deltage. Der er et kursus for formand, næstformand eller kasserer i Vojens d. 30 marts, men der må kun deltage to, og det er også lidt svært at få og vide hvad det handler om, vi afventer nærmere.


5 Aktiviteter.

- Vores lottospil gik rigtigt godt, de fordelte arbejdsopgaver fungerede fint, også tak til Norbert for hjælpen. Mikrofonen fungerede også godt, så de kommende lottospil vil blive på samme måde.

- Knud har fået mundtlig bekræftelse på foredrag med borgmesteren d. 21 okt. 2020

- Ang. mødet d. 19 feb.: 37 deltagere. Bestyrelsen møder kl. 12.30, brød bliver som ”tag selv-bord” ligesom til generalforsamlingen. Knud køber ind i SuperBrugsen. Henny køber en pølsepakke i Hørup til Charlotte Schultz.

- Der er 35 tilmeldte til heldagsturen, hvis der kommer mere end 48, kan GF Turistfart stille med en større bus.

- Ferieturen har kun 17 tilmeldte, mangler mindst 13 for at turen bliver til noget, det ser skidt ud, husk man må gerne tage naboer og venner med.

- Grill eftermiddag – borgmesterarrangement – julefrokost og adventsarrangement ser vi på senere.

 Bestyrelsesmøder i 2020:

 

Onsdag d. 11 marts

Onsdag d. 08 april

Onsdag d. 27 maj

Onsdag d. 05 aug. Aflyses, hvis ferien aflyses

Onsdag d. 16 sept.

Onsdag d. 14 okt.

Onsdag d. 11 nov.

Onsdag d. 16 dec.

 

6 Eventuelt.

- Egen Seniorer har indbudt til et koordineringsmøde for foreninger hjemmehørende i Guderup. Mødet afholdes d. 26 feb. Man vil forsøge at undgå at vore arrangementer kolliderer med datoer og foredragsholdere og ferier. Karen Marie deltager.

- 3F Als generalforsamling afholdes på en ny måde i år, mødet foregår på Nørherredhus på en fredag, og de forskellige afdelinger af 3F Als skal præsentere sig selv, bestyrelsen skal komme med forslag til næste møde.


7 Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 11. marts 2020 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent

Per Lund

12 februar 2020