Referat juni 2020

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 17 juni 2020

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

Deltagere:

Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Henny Hansen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.

Afbud: Ingen

Vi begyndte mødet med 1 minuts stilhed for at mindes Helga, herefter bød formanden Preben L.C. velkommen i bestyrelsen.


Referat:


1 Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

 

2 Protokol.

Protokol fra 11. marts . 2020 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol.

-Siden sidste møde, er aftalerne med Arbejdernes Landsbank gået i orden. Preben V.J. venter dog stadigvæk på at få et Dankort til banken, så han kan sætte penge ind i automaten.

 

-Det tidligere omtalte kursus i Vojens er selvfølgelig aflyst, vi afventer nærmere.

 

-Vi håber på, at vi kan gennemføre foredraget med borgmesteren i oktober måned. 

 

-Vi mangler at evaluere indkøbssedlen til vore arrangementer.

 

-Der var 40 tilmeldte til vores 1 dages udflugt, som jo desværre blev aflyst. 3-4 medlemmerne har haft ringet og spurgt om turen var aflyst.

 

-Gavekortet til Paul, som jo var på 0kr. (Paul har fået et nyt af klubben) bliver modregnet på næste lottoregning fra Brugsen.

 

-Afdelingens generalforsamling blev jo også aflyst, en ny skulle være planlagt til d. 4 september på Nørherredhus, men på lidt andre betingelser.


3 Regnskab.

-Preben V.J. har ikke et regnskab med, men han fortalte at de eneste poster der var, er kontingentindbetalingerne fra efterlønsmedlemmerne.

 

-Bestyrelsen vedtog enstemmigt at vi i sæsonen 2021 kun opkræver 20 kr. pr. medlem i kontingent, da vi har aflyst de fleste af vore arrangementer og lottospil i år. Ideen med klubben er ikke at opbygge en formue, men at gøre noget for medlemmerne.

- Bestyrelsen godkendte regnskabet.

4 Meddelelser & orientering.

- Der et referat fra Faglige Seniorer FU mødet, er meget tyndt, måske har de afholdt et telefonmøde.

- Knud har haft kontakt til Ugeavisen og Jyske Vestkysten angående vore aflysninger, men der er ingen der har set noget i nogle af aviserne.

- Per har skrevet et indlæg til Alsnyt, som kommer sammen med Fagbladet, det er desværre også forsinket, men det skulle komme med i juli bladet.


5 Aktiviteter.

-Lottospil i september er desværre også aflyst, vi er nødt til at afvente nærmere, vi ved ikke hvor mange vi må lukke ind, og hvor tæt vi må sidde, hvis vi kun må lukke 40 deltagere ind (vi har plads til 80) kan vi ikke gennemføre lottospil, vi kan ikke sortere i deltagerne, og hvis det bliver først til mølle, dukker de første op midt på formiddagen, i dag dukker de første jo op omkring kl. 12.

Preben V.J. kontakter de andre klubber på Nordals der udbyder lottospil, vi vil se om man kan finde en fælles dato for at begynde igen, og så sætte en fælles annonce i avisen om opstart.

 

- Grill eftermiddag er vi af samme årsag nødt til at aflyse, vi kan ikke forvente at få svar på vore spørgsmål før i slutningen af august, og det vil ikke være rimeligt at aflyse så sent, der er for øvrigt ikke en eneste tilmelding til grill eftermiddagen på nuværende tidspunkt, de senere år, har vi haft mange tilmeldinger på dette tidspunkt.

 

– Borgmesterarrangement – julefrokost og adventsarrangement ser vi på senere, men vi håber på at de kan gennemføres.

Foredraget med Sydtrafik, og endagsudflugten planlægger vi at flytte til 2021.

 

- Bestyrelsesmedlemmerne skal komme med forslag til næste sæsons program til næste møde.

 

 Bestyrelsesmøder i 2020:

Onsdag d. 16 sept.

Onsdag d. 14 okt.

Onsdag d. 11 nov.

Onsdag d. 16 dec.

 

6 Eventuelt.

Intet


7 Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 16 september 2020 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent

Per Lund

17. juni 2020