Referat juni 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde den 2 juni 2021

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup


Deltagere:

Knud Jørgensen, Henny Hansen, Edith Nielsen, Preben V. Jensen, Per Lund.


Afbud:

Karen Marie Jensen, Preben Lund Christensen.


Referat

1. Godkendelse af dagsorden.

 Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

- Protokol fra 14 april 2021 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol

- Generalforsamlingen er nu placeret onsdag d. 22 september 2021.

- Tirpitz turen d. 9 juni bliver afholdt, Olsens Have er lukket, vi besøger Tambour Have som erstatning, der er 28 deltagere tilmeldt, Knud aftaler de sidste ting med GF.3. Regnskab

Regnskabet er OK, vi tjener penge selvom vi ingen aktiviteter har, nuværende kassebeholdning i AL er 63796 kr.


 

4. Meddelelser & orientering

Per har været til møde med Panter Rejser og har fået forslag til udflugt 2022, ferierejsen regner vi med bliver til den Polske Rivera.

- Knud nævnte at konferencen i Vojens d. 8 november 2021 er foredrag ang. tur fra Skagen til Grænsen med barnevogn, Knud kontakter Kaj Skov for nærmere detaljer.


5. Aktiviteter

Ang. generalforsamlingen:

På valg er: Knud – Karen Marie? og Edith, alle tre ønsker genvalg. Vi har ingen suppleanter så der mangler vi to.

Udflugten er OK, Generalforsamling d. 22 september, annonce i ugeavis og Jyske Vestkysten senest 3 uger før, Preben L.C. sætter på vores      hjemmeside og 3F Facebook til august. Knud kontakter diverse aviser, tilmelding til Knud senest 8 dage før.

Grilleftermiddagen bliver desværre uden De Glade Pensionister, de har indstillet deres optræden i disse Coronatider. Vi har fået Carl Sandhøj til at spille hyggemusik for os, vi må vist ikke synge med. Knud kontakter Eva ang. grill og indkøb. Preben L.C. sætter på hjemmeside og Facebook.

Lottospil i september er aflyst, er tvivlsomt om vi kommer i gang mere i år.

Adventens fest og julefrokost bliver behandlet efter sommerferien.

Preben V.J. undersøger om klubben kan få MobilePay, det bliver efterspurgt nu hvor man næsten ingen kontanter har mere.

 

Bestyrelsesmøder i 2021:

Onsdag d. 15 september kl. 09.00

Onsdag d. 13 oktober kl. 09.00

Onsdag d. 10 november kl. 09.00

Onsdag d. 15 december kl. 09.00


6. Eventuelt.

Intet


7. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 15 september kl. 9.30 hos 3F i Guderup. Knud indkalder efter behov.


Referent: Per Lund

2. juni 2021