Referat November 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

 Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 10 november 2021

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Henny Hansen, Edith Nielsen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.


1.Godkendelse af dagsorden.

- Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

- Protokol fra 13 oktober 2021 blev godkendt.


2a

Opfølgning af protokol

- Knud havde et par nye medlemmer som Preben har registreret.

- Per har tilføjet ”formandens beretning blev godkendt” til referatet fra generalforsamlingen.

- Preben VJ taler med kontoret om mikrofon anlæg, vi kan måske få tilskud fra Velux fonden.

- Jette Damsøs besøg til lottospil blev positivt modtaget, hvis politikere fremover ønsker det samme i forbindelse med valg, vil det blive taget op gang  for gang, hvis det er andre end fra de røde partier, vil manhave en forventning om, at de er medlem af 3F

- Preben * 2 og Knud har været til en lidt kaotisk konference i Vojens, ved ankomsten fik de at vide at der ikke var bestilt lokaler eller mad til dem, Kaj Skov havde bestilt det ved at sende en SMS, men det var til hotellets fastnet telefon som jo ikke kan vise SMS, værten spurgte Kaj om han ikke undrede sig over manglende bekræftelse. Køkkenpersonalet fik fremtryllet det dejligste mad til 32 personer på rekordtid. Foredraget var rigtigt godt, om en vandretur fra Skagen til grænsen, et foredrag vi måske også skulle kikke på.

- Vi var 13 mand til ølsmagning på Mjels Bryghus, en god og hyggelig aften.

- Knud har talt med Johnny Gammelgaard fra kommunen ang. manglende invitation til frivillighedsdagen, der må være sket en fejl, da Knud står opført som formand for klubben, Johnny lovede at vi ville blive husket næste år. 

- Arbejdernes Landsbank forlanger at vi ændrer §3 i vores vedtægter ang. kasserens netbank adgang. Det nye tillæg vil komme til afstemning på næste generalforsamling i januar 2022.  

 

3. Regnskab

Regnskabet sidste måned viste en kassebeholdning på 51354,26 kr.

Denne måned er kassebeholdningen 49571,52 kr.

Der er enkelte der ikke har betalt kontingent, men vi sletter ingen og sender nye giro kort ud til alle der var medlem d. 1 december 2020.


4. Meddelelser & orientering

Knud har været til møde i Landsklubben for Faglige Seniorer i Silkeborg, mødet var for formænd og kasserer, men Preben VJ var forhindret. Knud havde et forslag til et nyt gratis bogføringsprogram med til Preben som vil se på om det noget vi kan bruge.

Vi kan søge penge til diverse arrangementer, men det skal være i år, det kan vi ikke nå.

Knud har vedtægterne til Landsklubben med hjem.


5. Aktiviteter

Per har lavet et oplæg til programmet for 2022, enkelte rettelser, laves færdig før næste møde.

Preben LC undersøger ang. arrangement d. 19 oktober 2022.

Til julefrokosten er der på nuværende tidspunkt 38 tilmeldte. Bestyrelsen møder kl. 12.15.

Henny kommer med Servietter – en gangs glas – snaps og 1-enkelt.

Drikkevarer har enhedspris på 10kr. Preben VJ laver sedler til at skrive drikkevarer på.

Knud bestiller julestjerner i Brugsen

Preben VJ køber mandelgave, Preben LC køber 3 NB-julekalendere, Preben VJ køber 3 EUI-kalendere som vil blive brugt som præmier.

Knud tager et par sange med.

Ang. adventsfesten: Knud vil undersøge hvor mange sponsorgaver Karen Marie har fundet. Preben LC vil finde yderligere sponsorgaver, Knud Og Preben sender mail til bestyrelsen ang. gaver.

 

Bestyrelsesmøder i 2021:

Onsdag d. 15 december kl. 09.00

 

Program for 2022

 

-      Onsdag d. 19 januar : Generalforsamling

-      Onsdag d. 16 februar: Foredrag med Anders Brandt DR vejret (OK)

-      Onsdag d. 20 april    : Musikeftermiddag med Karl Sandhøj, 2*45 minutter (OK)

-      Søndag d. 29 maj     : Ferie i Polen til d. 2 juni (OK)

-      Onsdag d. 8 juni       : Udflugt, Per afventer tilbud fra GF Turistfart

-      Onsdag d. 14 september: Grilleftermiddag.

-      Onsdag d. 23 november: Julefrokost

-      Onsdag d. 7 december: Adventshygge.

-      Lottospil første onsdag i måneden

-      Bestyrelsesmøder anden onsdag i måneden.

 

6. Eventuelt.

Vores næste møde er d. 15 december kl. 09.30, Preben LC har bestilt mad, Preben VJ henter.

Egon Biehl deler programmer ud i Guderup, bestyrelsen deler ud i deres nærområde, resten sendes med posten. Per beder Panter Rejser om 225 programmer til Polens rejse næste år.

 

7. Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 15 december kl. 9.30 hos 3F i Guderup.

 

Referent: Per Lund

16. november 2021