Referat oktober 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 13 oktober 2021

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Henny Hansen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.

Afbud:  Edith Nielsen1. Godkendelse af dagsorden.

-Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

- Protokol fra 15 september 2021 blev godkendt.


2a

Opfølgning af protokol

- Knud havde et par nye medlemmer som Preben registrer. Knud gjorde opmærksom på, at der ikke stod i referatet fra generalforsamlingen, at beretningen blev godkendt, Per retter og Preben L.C. retter på Hjemmesiden.34 medlemmer deltog, efter omstændighederne var det OK. Forløbet med Karen Marie var ikke så godt, men vi kunne ikke gøre det anderledes, da vi ikke vidste hvad der var sket. Ang. indkøb, der var for lidt rullepølse, men kvalitet af rullepølsen i Brugsen var dårlig, derfor for få pakker, ellers var det OK, Knud gemmer indkøbs sedlen.

Indslaget med Sydtrafik var godt, mange ting, men fortalt på en god måde, flere fik lavet Rejsekort.

Lottospillet kom i gang, vi var lidt rustne, men vi fik det gennemført, er også 1½ år siden sidste lottospil, 64 fremmødte er efter omstændigheden flot. Fordelingen af arbejdsopgaver til lottospil er helt fint, det er fint med større afstand imellem rækkerne, Knud syntes det går godt med at kontrollere pladerne ved Banko. Vi mangler at huset anskaffer et nyt mikrofonsystem, det gamle er defekt.

Til næste lottospil d. 3 november kommer Jette Damsø og fortæller om sig selv i 10 – 15 minutter op til regionsråds valget.

 

 

3. Regnskab

Regnskabet til dato har en kassebeholdning på 51354,26 kr.

Der er enkelte der ikke har betalt kontingent, men vi sletter ingen og sender nye giro kort ud til alle der var medlem d. 1 december 2020.


4. Meddelelser & orientering

- Kaj Skov har rykket for tilmelding til konference i Vojens d. 8 oktober, det er en fejl, det er først d. 8 november kl. 11.45 – 16.00

Knud – 2 * Preben og Per deltager, hvis Edith vil med, Kører Knud og Edith fra Guderup, 2 * Preben og Per kører fra Nordborg.


5. Aktiviteter

Ølsmagning d. 20 oktober 2021 i Mjels deltager 12 medlemmer.

Julefrokosten d. 26 november har 25 tilmeldte på nuværende tidspunkt, Preben V.J. snakker med Risa om, hvilke aftaler hun har med Karen Marie.

Til adventshyggen er der 36 tilmeldte d.d., vi får lagkager fra Lysabild igen (Hurra)

Vi pakker programmer d. 15 december Preben L.C. bestiller 2 stykker smørrebrød pr. mand i Nordals Idrætscenter.

 

Bestyrelsesmøder i 2021:

Onsdag d. 10 november kl. 09.00

Onsdag d. 15 december kl. 09.00

 

Program for 2022

- Onsdag d. 19 januar : Generalforsamling

- Onsdag d. 16 februar: Foredrag med Anders Brandt DR vejret (OK)

- Onsdag d. 20 april    : Musikeftermiddag med Karl Sandhøj, 2*45 minutter (OK)

- Søndag d. 29 maj     : Ferie i Polen til d. 2 juni (OK)

- Onsdag d. 8 juni       : Udflugt, Per afventer tilbud fra GF Turistfart

- Onsdag d. 14 september: Grilleftermiddag, Preben L.C. undersøger pris på underholdning.

- Onsdag d. 23 november: Julefrokost

- Onsdag d. 7 december: Adventshygge.

- Lottospil første onsdag i måneden

- Bestyrelsesmøder anden onsdag i måneden.

 

6. Eventuelt.

Jette Damsø Henriksen har spurgt om hun må komme og fortælle om sig selv før regionsvalget. Vi blev enige om at hun får 10 – 15 minutter i forbindelse med lottospil d. 3 november.

Frivillighedsdagen var god, men vi mangler at vores bestyrelse bliver inviteret, Knud undersøger om det var en forglemmelse i år.

 

7.Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 10 november kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent: Per Lund

15 oktober 2021