Referat oktober

Referat fra bestyrelsesmøde

September 2020

Bestyrelsesmøde den 14 oktober 2020

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Henny Hansen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Per Lund.

Afbud:  Preben Lund Christensen.

 

Referat

1 Godkendelse af dagsorden.

 Dagsorden godkendt

 

2 Protokol.

Protokol fra 16 september 2020 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol

Vi er enige om at mødet med borgmesteren bliver gennemført, der er 17 tilmeldte.

Der bliver afholdt et foredrag for bestyrelsesmedlemmer i Vojens d. 8 november, der er 4 tilmeldte herfra.

Knuds annonce og artikel i Ugeavisen var OK.

Per går videre med rejse fra Panter Rejser


3 Regnskab

Preben V.J. har ikke et regnskab med, men han fortalte at de eneste poster der var, er kontingentindbetalingerne fra efterlønsmedlemmerne.

Bestyrelsen fik udbetalt honorar for hele 2020


4 Meddelelser & orientering

Intet


5 Aktiviteter

-Vi har jo desværre måtte aflyse alle arrangementer resten af året, undtaget foredraget med borgmesteren, det kan gennemføres fordi der kun er få tilmeldte.

Der vil blive serveret kaffe og wienerbrød, brødet bliver sat på tallerkener, husk masker og handsker. Der skal være en meter imellem stolene.

Henny køber en pølsepakke ved Als Pølser.

Vi er ved at være på plads med næste års program, Preben og Preben får bekræftet datoerne på to arrangementer, Per kontakter Sydtrafik og Panter Rejser.

Vi vil prøve om det kan lykkes med en ferietur til den Polske Rivera i september 2021, vi tror at der er mange der har skubbet ting i år, derfor venter vi til september med at tage af sted.

 

Bestyrelsesmøder i 2020:

Onsdag d. 11 nov.

Onsdag d. 16 dec.


6 Eventuelt.

Intet


7 Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 11 november 2020 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent: Per Lund

14 oktober 2020