Referat september 2020

Referat fra bestyrelsesmøde

September 2020

Bestyrelsesmøde den 16 september 2020

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Edith Nielsen, Henny Hansen, Karen Marie Jensen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.

Afbud:  Ingen

Vi startede mødet sammen med Marita for at få en kort orientering ang. vores brug af Huset under Corona restriktionerne.

Marita fortalte at vi kun kan bruge hver anden stol, og toiletter og andet bliver rengjort en gang om dagen, termokander skal sprittes af. Det er også tvivlsomt om Julearrangementet på Nørherredhus kan afholdes, måske delt over to gange, kommer an på økonomien ved at dele det.


Referat

1 Godkendelse af dagsorden.

-Dagsorden godkendt

 

2 Protokol.

-Protokol fra 17. juni 2020 blev godkendt.


2a Opfølgning af protokol

Det tidligere omtalte kursus i Vojens er udskudt, holdes måske i december.

Vi håber på, at vi kan gennemføre foredraget med borgmesteren i oktober måned. 

Vi mangler at evaluere indkøbssedlen til vore arrangementer.

Afdelingens generalforsamling er afholdt d. 4 september på Nørherredhus, der var lidt problemer med lyden, Sepp Piontek var en god oplevelse, alt i alt en OK generalforsamling, omstændigheden taget i betragtning.


3 Regnskab

Preben V.J. fremviste ikke et regnskab, men en udskrift af vores bankkonto, regnskabet bliver ført, men med så små ændringer så det er OK med en kontoudskrift. Der står 57.084,31 kr. på kontoen pr. 1 september. Vi ved ikke hvor mange nye medlemmer vi har fået, men vi skønner, ud fra kontoudtoget at vi har fået 6 nye efterlønsmedlemmer.

 

Vi efterlyser en medlemsliste, vi vil gerne kunne kontakte dem der går fra efterløn til pension, vi tror, at vi mister en del medlemmer der, for folk bliver automatisk udmeldt af klubben, og skal så selv henvende sig.


4 Meddelelser & orientering

Knud skal til formandsmøde d. 12 oktober i Tønder, Edith – Henny – Preben V.J. og Per skal til Orienteringsmøde i Faglige Seniorer i Aabenraa d. 6 oktober, der er foredrag i Vojens d. 9 november, Per finder ud hvem det er med, og vi tilmelder os til næste møde.


Knud har haft en del opringninger ang. vore aflyste arrangementer, de fleste forstår hvorfor, vi har jo også bestemt at sætte kontingentet ned til næste år, en enkelt mente at vi måske kunne bibeholde beløbet og så lave et stort arrangement for de ekstra penge, men det kommer ikke på tale, for så er det ikke alle medlemmer der får gavn af det, og skulle alle have noget ud af sådan et arrangement, ville vi være nødt til at flytte ud af huset for at få plads nok, og det ønsker vi ikke, huset er vores hjemsted og her holder vi vore arrangementer, derfor bliver der desværre heller ikke flere lottospil i år.


Knud har haft et gavekort med til afskedsreception for Edith i Brugsen, hun har været vores kontaktperson til lottospil gevinsterne.


5 Aktiviteter

Vi gennemfører arrangementet med Sønderborgs Borgmester onsdag d. 21 oktober, der vil være begrænsning på 40 personer og der vil blive serveret kaffe og kage.


Vi må desværre aflyse julefrokost og adventsfesten, vi må kun være 40 i lokalet, og med bestyrelsen og hjælpere er der ikke plads til mange medlemmer, vi har heller ikke plads til et bord med mad på til julefrokosten.


Knud kontakter Ugeavisen for at sætte en annonce i avisen og måske få dem til at skrive en artikel om vore problemer.  

 

Ang. næste år: vi flytter foredraget med Sydtrafik til februar, Preben L.C. kontakter en foredragsholder ang. foredrag i april, heldagsturen i juni bliver den samme som den vi måtte aflyse i år til Tirpitz. Vi håber at kunne lave en ferietur næste år, Per er i kontakt med Panter Rejser, vi bliver måske nødt til at slå os sammen med en anden gruppe, men det er vel også bedre end ingen ting, det kan sikkert også være meget hyggeligt at lære andre mennesker at kende. Grill eftermiddagen i september bliver også som den skulle have været i år. Preben V.J. tager kontakt til nogle ang. en hyggeaften i oktober, julefrokost og adventshygge bliver også som det skulle have været i år.

 

Bestyrelsesmøder i 2020:

Onsdag d. 14 okt.

Onsdag d. 11 nov.

Onsdag d. 16 dec.


6 Eventuelt.

Knud er blevet kontaktet af en fra Faglige Seniorer ang. et førstehjælpskursus, han undersøger muligheden for at få det til Als.

 

Vi blev enige om at sende en bårebuket til Johannes Nissens begravelse, normalt giver vi ikke til medlemmers begravelser, det er ikke altid vi hvem der er døde, og for ikke at gøre forskel undlader vi det, men Johannes har været formand i en del år.


7 Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 14 oktober 2020 kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 

Referent: Per Lund

17 september 2020