Referat september 2021

Referat fra bestyrelsesmøde

September 2021

Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 15 september 2021

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere: Knud Jørgensen, Henny Hansen, Edith Nielsen, Preben V. Jensen, Karen Marie Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund.

Afbud:  1. Godkendelse af dagsorden.

 - Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

- Protokol fra 2 juni 2021 blev godkendt.


2a

Opfølgning af protokol

- Generalforsamlingen er nu placeret onsdag d. 22 september 2021.

- Ang. generalforsamling: på valg er: Knud – Edith og Karen Marie, alle modtager genvalg, Karen Marie dog med begrænsninger pga. hendes helbred.

Vi får brug for 1-2 suppleanter, Margit Nissen er på valg til revisor og hun modtager også genvalg, Hans Aage Kjeldsen er på valg som revisorsuppleant.

Knud laver en dagsorden.

Preben og Karen Marie er bestyrelsens forslag til dirigent.

Der er 33 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Knud handler ind i Brugsen.

Bestyrelsen møder kl. 8.30, Sydtrafik kommer kl. 9.00 og gør klar til at fortælle om Sydtrafik efter generalforsamlingen.

Tirpitz udflugten var vellykket, vi kunne godt have været lidt flere.

Grill eftermiddagen var vellykket med ca. 30 deltagere og god musik og underholdning af Karl Sandhøj, Eva stod for maden og den var som altid super.

Preben V. arbejder stadig med at få oprettet Mobilpay.

 

 

3. Regnskab

Vi har tjent 10000 kr. i 2020, kassebeholdningen 1 september 2021 er 54249 kr.

Vi havde en debat om, at ægtefæller ikke skal betale til foredrag og arrangementer i huset, da de jo altid hjælper på samme vilkår som bestyrelsen. Vi blev enige om følgende:

Ved arrangementer i huset er ægtefæller fri for betaling, ved julefrokost med mere, hvor vi får mad udefra, betaler ægtefæller.


4.Meddelelser & orientering

- Knud og Preben V. har fået spammail som skulle forestille at komme fra One,com som er vores hjemmeside, heldigvis hopper Preben ikke på alt hvad han modtager, så han kontakte One.com og fik afklaret at det var spam.

- Arbejdernes Landsbank har bedt os om at ændre vedtægterne for at kasseren må bruge netbank. Bestyrelsen har et tillæg til vedtægterne klar til generalforsamlingen i januar, AL hjælper med ordlyden.


5. Aktiviteter

- Vi starter lottospil d. 6 oktober. Preben skriver en seddel til Knud om hvad vi skal bruge til lottospil, og Knud går i SuperBrugsen og aftaler nærmere med Hans Jørgen.

Ølsmagning i Mjels d. 20 oktober, der har været en forespørgsel om vi kunne arrangere fælles kørsel, det kan vi ikke, det vil sætte prisen voldsomt op, man må salv finde ud af at mødes i Mjels.

Julefrokost d. 26 november.

Advents arrangement d. 8 december, vi kan desværre ikke få lagkager leveret mere, vi finder ud af hvad vi gør på næste møde.

På næste møde skal vi have programmet til næste år klar.

 

 

Bestyrelsesmøder i 2021:

Onsdag d. 13 oktober kl. 09.00

Onsdag d. 10 november kl. 09.00

Onsdag d. 15 december kl. 09.00

 

6. Eventuelt.

Jette Damsø Henriksen har spurgt om hun må komme og fortælle om sig selv før regionsvalget. Vi blev enige om at hun får 10 – 15 minutter i forbindelse med lottospil d. 3 november.


7. Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 13 oktober kl. 9.00 hos 3F i Guderup.

 Referent: Per Lund

September  2021