Klubben

Velkommen til 3F Als Efterlønsklub`s hjemmeside.


Vi håber at vi med denne hjemmeside kan komme i endnu tættere kontakt med vore medlemmer, og derved give en endnu bedre orientering om klubbens mange aktiviteter. 


Formålet med efterlønsklubben er at samle alle efterlønsmodtagere og seniorer fra 3F Als afdelingen.

Søge oplysninger om socialpolitiske spørgsmål der vedrører efterlønsmodtagerne og pensionisterne, samt videregive disse oplysninger til medlemmerne.   

Als efterlønsklub der er stiftet d. 29. november 1979, er en tværfaglig klub.

Vi optager hovedsagelig efterlønnere og pensionister, samt deres ægtefælle/samlever fra 3F Als afd.

Efterlønnere og pensionister fra andre LO forbund kan optages, men kan dog ikke beklæde tillidshverv i klubben.