Referat august 2022

Referat fra bestyrelsesmøde

Als Efterlønsklub                    

 

Bestyrelsesmøde den 24. august 2022

Hos 3F Als Nørreled 33, Guderup

 

Deltagere:

Knud Jørgensen, Preben V. Jensen, Preben Lund Christensen, Per Lund                                                                                                      

Afbud:  Edith Nielsen1.Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt

 

2. Protokol.

Protokol fra 11maj 2022 blev godkendt.


2a. Opfølgning af protokol

- Udskrift fra hjemmeside OK nu.

- Gevinst 31 fra tidligere lottospil endnu ikke afhentet, hvis afhentning, udbetales beløbet.

- Knud har fået 2 flasker snaps for meget til sidste lottospil, de bruges som præmier til adventslotto.

- Ansøgning til Kaj Skov blev afvist, de giver kun tilskud til ikke planlagte arrangementer, kan ikke betale sig at søge mere, vore arrangementer er altid planlagte.


3. Regnskab

- Regnskab til dato godkendt. 1/1 stod der 42181,01 kr. – 24/8 43738,97 kr. overskud på 1557,96 kr. til dato i år.


4. Meddelelser & orientering

-Knud har skrevet på Facebook og opfordret til at man skal melde sig, ingen reaktioner.

- Kommunegruppen har indbudt til møde med borgmesteren, Preben taler med Kurt Nissen om hvem der kan deltage.

 

5. Aktiviteter

- Grilleftermiddagen: vi afventer om der kommer tilmeldinger når vi har lottospil d. 7/9, til dato 4 tilmeldte, hvis under 20 deltagere aflyser vi.

- Vi mangler deltagere til vore arrangementer, vi mister penge hver gang vi afholder noget, kan ikke overleve under de vilkår.

- Bestyrelsen skal have forslag til programpunkter med til næste bestyrelsesmøde.

- Foredraget med Karsten Skov har 4 tilmeldte på nuværende tidspunkt, vi overvejer at tale med Marita om at afdelingen overtager foredraget, hvis muligt.

- Ferieturen næste år bliver ikke arrangeret, 1 dags udflugten er også tvivlsom, der kommer færre og færre deltager, kan vi blive ved at forsvare at bruge 10000 kr. på en udflugt som folk tilsyneladende ikke ønsker at deltage i.

- Henny står som den man skal tilmelde sig til julefrokosten, Henny må henvise til et bestyrelsesmedlem, tilmelding til adventshygge er til Preben V.

- Program pakkemødet er onsdag d. 14/12 kl. 09.30

Program for 2022


Program for 2022

-      Onsdag d. 14 september: Grilleftermiddag.

-      Fredag d. 25 november: Julefrokost

-      Onsdag d. 7 december: Adventshygge.

-      Lottospil første onsdag i måneden

-      Bestyrelsesmøder anden onsdag i måneden.

-      Onsdag d. 24 august      kl. 09.00

-      Onsdag d.   ? september kl. 09.00

-      Onsdag d. 12 oktober     kl. 09.00

-      Onsdag d. 09 november  kl. 09.00

-      Onsdag d. 14 december  kl. 09.00

 

6. Eventuelt.

 

7. Næste møde.

- Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 14 september kl. 12.30 hos 3F i Guderup.


Referent: Per Lund

19. aeptember  2022